top of page

Надка Трайкова Тонева

Образование:

Висше образование  - магистър по математика в ПУ "Пайсий Хилендарски" - гр. Пловдив, завърших през 1981 г.  

През 2004 завърших СДК "Информатика и ИТ" в ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград.

Трудов стаж:

От 1981 г.  досега преподавам в ОУ "Христо Ботев" - гр. Сандански.

В момента заемам длъжността ЗДУД и преподавам ИТ.

nttoneva@abv.bg

bottom of page